Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí