kterou se mění a doplňuje vyhláška statutárního města Brna 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení