Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2018, kterou se stanoví školský obvod základní školy a mateřské školy zřízené obcí Žihle

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: školské obvody - mateřské školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 179 odst. 3 a § 178 odst. 2 písm. b); školské obvody - základní školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 178 odst. 2 písm. c) → školské obvody - mateřské školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 179 odst. 3 a § 178 odst. 2 písm. b); školské obvody - základní školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 178 odst. 2 písm. b)