Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2018, kterou se stanoví školský obvod základní školy a mateřské školy zřízené obcí Žihle - verze 1