Obecně závazná vyhláška č. 03/2020, o místním poplatku ze psů

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení