o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 27.09.2022 → 19.09.2022
  • Datum nabytí účinnosti: 13.10.2022 → 12.10.2022