Obecně závazná vyhláška obce Tísek č.1/2016 o nočním klidu

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - podmínky pro pořádání veřejně přístupných akcí: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. b) - podmínky pro pořádání veřejně přístupných akcí → noční klid: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 7