Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Vydří č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 01.12.2019 → 01.01.2020