Obecně závazná vyhláška obce Majdalena č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství