o městské policii

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o městské policii → o městské policii
  • Datum vyvěšení na úřední desce: 14.09.2005 → 15.09.2005