Obecně závazná vyhláška Obce Studená o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství