NOVELIZACE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 22. 09. 2021

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení