Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za komunální odpad - odkládání komunálního odpadu: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za komunální odpad - odkládání komunálního odpadu → místní poplatek za komunální odpad - obecní systém: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - komunální odpad - obecní systém