OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o vedení technické mapy obce

Přílohy

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 03.04.2020 → 02.04.2020