Obecně závazná vyhláška obce Bohuňov, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za užívání veřejného prostranství: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za užívání veřejného prostranství → zrušovací: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 - zrušovací OZV
  • Datum vydání: 04.05.2022 → 02.05.2022