Obecně závazná vyhláška obce Bohuňov, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2014