OZV obce Rozhovice č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství