Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 1/2020 k zajištění udržování veřejné zeleně