Obecně závazná vyhláška obce Kout na Šumavě 2/2022, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce sbírky provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek ze vstupného: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - ze vstupného → zrušovací: Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 - Zrušovací OZV