Obecně závazná vyhláška o zákazu spalování rostlinných materiálů na území obce Kostelní Vydří

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 09.07.2014 → 04.07.2014