o místním poplatku z pobytu

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu → o místním poplatku z pobytu
  • Datum nabytí účinnosti: 26.05.2020 → 11.06.2020