Obecně závazná vyhláška obce Rozhovice č. 03/2019, o místním poplatku ze psů