Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o zrušení příspěvku rodičů na žáka MŠ Bukovinka

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: jiná: Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 → zrušovací: Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 - Zrušovací OZV