kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Hořovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 4/2022

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za užívání veřejného prostranství: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za užívání veřejného prostranství → zrušovací: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 - zrušovací OZV