o ceně placeného stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací ve městě Mnichovo Hradiště sjednané v souladu s cenovými předpisy

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení