Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení