kterou se stanoví školský obvod a část školského obvodu základních škol zřizovaných městem Hořovice

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: školské obvody - základní školy: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - § 178 odst. 2 písm. b) a c) → školské obvody - základní školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 178 odst. 2 písm. b)