Nařízení Města Podbořany č. 1/2007, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků