OZV č. 3/2022, kterou se ruší OZV č. 2/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení