Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 05.01.2021 → 02.01.2021