Nařízení č. 1/2016 - o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 02.05.2016 → 13.04.2016
  • Datum nabytí účinnosti: 18.05.2016 → 17.05.2016