OZV č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství