OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 19.03.2021 → 18.03.2021