Obecně závazná vyhláška města Bezdružice, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: alkohol - zákaz konzumace: zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - § 17 odst. 2 písm. a) → veřejný pořádek - konzumace alkoholu: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - konzumace alkoholu