Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rašín

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za komunální odpad - odkládání komunálního odpadu: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za komunální odpad - odkládání komunálního odpadu → systém odpadového hospodářství: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - § 59 odst. 4