Obecně závazná vyhláška obce Vranovice-Kelčice č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství