Obecně závazná vyhláška obce Křečhoř č. 2/2021, o místním poplatku ze psů

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Číslo právního předpisu: 1/2022 → 2/2021
  • Datum vyvěšení na úřední desce: - → 15.12.2021
  • Způsob zveřejnění: Běžný → Dle přechodného ustanovení