Archiv aktualit

Ukončení provozu help-linky

Zveřejněno 24. října 2023


Upozorňujeme, že ke dni 1. října 2023 byl ukončen provoz help-linky k dotazům týkajících se Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. V případě dotazů využijte kontakty na příslušné dozorové pracoviště.

Aktualizace webových stránek

Zveřejněno 13. října 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 13. října 2023 byla provedena aktualizace webových stránek informačního systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Mezi nejvýznamnější změny patří:

1

Metodické materiály

Veškeré metodické materiály naleznete soustředěné na jednom místě v sekci Metodické metariály.

2

Tvorba právních předpisů

V hlavním menu byla přidána sekce Tvorba právních předpisů, kde naleznete základní informace k tvorbě obecně závazných vyhlášek, včetně odkazů na interaktivní vzory v oblasti místních poplatků.

3

Formuláře pro vklad

V rámci vkladových formulářů bylo použito nové zjednodušené uspořádání tak, aby formuláře byly snadno a rychle dostupné.


Aktualizace vkladových formulářů

Zveřejněno 16. srpna 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 15. srpna 2023 byla provedena aktualizace vkladových formulářu pro obecně závazné vyhlášky a nařízení. Mezi nejvýznamnější změny patří:

  • přehledné rozdělení formulářů do logických celků,
  • přidání nápovědy k vyplňování jednotlivých polí formulářů,
  • přidání nových funkcionalit formulářů - automatické dopočítávání konkrétního data účinnosti v případě nabytí účinnosti právního předpisu 15. dnem, možnost přidání více dat nabytí účinnosti právního předpisu a možnost přidat datum pozbytí platnosti právního předpisu,
  • zobrazení tlačítka pro přidání přílohy až po vložení samotného textu právního předpisu,
  • možnost stažení vyplněného formuláře, včetně všech vložených příloh, ve formátu ZIP.

V souvislosti s aktualizací vkladových formulářů byla provedena i aktualizace instruktážních videí ke vkladům a odesílání právních předpisů do Sbírky právních předpisů, které mimo jiné detailně popisují možnosti využití nových funkcionalit formulářů či poskytují návod k odesílání pomocí spisové služby.