Formuláře pro nařízení


Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.


Vyhlášení nového nařízení vydaného po 1. lednu 2022

Formulář pro vyhlášení nového nařízení


Zveřejnění platného a účinného nařízení vydaného před 1. lednem 2022

Formulář pro zveřejnění platného a účinného nařízení
vydaného před 1. lednem 2022


Oprava textu nařízení, jeho formátu nebo metadat

Formulář pro opravu textu nařízení, jeho formátu nebo metadat


Zveřejnění nařízení vyhlášeného náhradním způsobem

Formulář pro zveřejnění nařízení vyhlášeného náhradním způsobem

Formulář použijte výhradně v případech, pokud byla na úřední desce Ministerstva vnitra oznámena existence překážky bránící zveřejnění nařízení standardním způsobem, tj. vložením do Sbírky, a zároveň během této doby bylo nařízení vyhlášeno vyvěšením na úřední desce.