Formuláře pro obecně závazné vyhlášky


Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.


Vyhlášení nové obecně závazné vyhlášky
vydané po 1. lednu 2022

Formulář pro vyhlášení nové obecně závazné vyhlášky


Zveřejnění platné a účinné obecně závazné vyhlášky vydané před 1. lednem 2022

Formulář pro zveřejnění platné a účinné obecně závazné vyhlášky
vydané před 1. lednem 2022


Oprava textu obecně závazné vyhlášky,
jejího formátu nebo metadat

Formulář pro opravu textu obecně závazné vyhlášky,
jejího formátu nebo metadat


Zveřejnění obecně závazné vyhlášky
vyhlášené náhradním způsobem

Formulář pro zveřejnění obecně závazné vyhlášky
vyhlášené náhradním způsobem

Formulář použijte výhradně, pokud byla na úřední desce Ministerstva vnitra oznámena existence překážky bránící zveřejnění obecně závazné vyhlášky standardním způsobem, tj. vložením do Sbírky, a zároveň během této doby byla obecně závazná vyhláška vyhlášena vyvěšením na úřední desce.