Formuláře pro ostatní akty

V případě, že potřebujete individuální metodickou pomoc s vkladem aktu, můžete se na nás obrátit přímo prostřednictvím e-mailové adresy sbirkausc@mvcr.cz.

Akty související s výkonem dozoru

Název Odkaz
na formulář
Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu územního samosprávného celku nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení
Formulář
Rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku
Formulář
Rozhodnutí o podaném rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra
o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku
Formulář
Rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku
Formulář
Sdělení Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu
o pozbytí platnosti jejich rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku
Formulář


Další akty

Název Odkaz
na formulář
Sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen
Formulář
Rozhodnutí o stavu nebezpečí podle krizového zákona
Formulář
Smlouva, na základě které bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území prohlášeno za chráněné
Formulář
Usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat
Formulář

Oprava aktů

Název Odkaz
na formulář
Oprava aktů, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem, nebo jejich formátu
Formulář