Ostatní akty

Zveřejnění rozhodnutí úřadu o pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC [§ 8 odst. 1 písm. b)]

Tímto formulářem se zveřejňují rozhodnutí úřadu o pozastavení účinnosti právního předpisu územních samosprávných celků.

Zveřejnění rozhodnutí úřadu o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC [§ 8 odst. 1 písm. d)]

Tímto formulářem se zveřejňují rozhodnutí úřadu o zrušení pozastavení účinnosti právních předpisů územních samosprávných celků.

Zveřejnění sdělení úřadu o pozbytí platnosti jeho rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC [§ 8 odst. 1 písm. e)]

Tímto formulářem se zveřejňují sdělení úřadu o pozbytí platnosti jeho rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu územních samosprávných celků.

Zveřejnění sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen [§ 8 odst. 2 písm. a)]

Tímto formulářem se zveřejňují sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen. 

Zveřejnění smlouvy, na základě které bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území prohlášeno za chráněné [§ 8 odst. 2 písm. c)]

Tímto formulářem se zveřejňuje smlouvy, na základě kterých bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území prohlášeno za chráněné.

Zveřejnění rozhodnutí o stavu nebezpečí podle krizového zákona [§ 8 odst. 2 písm. b)]

Tímto formulářem se zveřejňují rozhodnutí o stavu nebezpečí podle krizového zákona.

Zveřejnění usnesení kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat [§ 8 odst. 2 písm. d)]

Tímto formulářem se zveřejňují usnesení kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat.

Oprava textu, formátu nebo metadat zveřejněného aktu (§ 8 odst. 5)

Tímto formulářem se opravují metadata a např. formát zveřejněné smlouvy. Neslouží k opravě chyb, formální korektuře či úpravám textu zveřejněných smluv.