Ministerstvo obrany

Zveřejnění smlouvy, na základě které bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území prohlášeno za chráněné [§ 8 odst. 2 písm. c)]

Tímto formulářem se zveřejňují smlouvy Ministerstva obrany, na základě kterých bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území prohlášeno za chráněné.

Oprava textu, formátu nebo metadat zveřejněného aktu (§ 8 odst. 5)

Tímto formulářem se opravují metadata a např. formát zveřejněné smlouvy. Neslouží k opravě chyb, formální korektuře či úpravám textu zveřejněných smluv.