Ústavní soud

Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení

Tímto formulářem se zveřejňují rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu územního samosprávného celku nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení.

Oprava textu, formátu nebo metadat zveřejněného aktu (§ 8 odst. 5)

Tímto formulářem se opravují metadata a např. formát zveřejněného rozhodnutí. Neslouží k opravě chyb, formální korektuře či úpravám textu zveřejněných aktů