Věcně příslušná ministerstva

Zveřejnění rozhodnutí úřadu o pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC [§ 8 odst. 1 písm. b)]

Tímto formulářem se zveřejňují rozhodnutí věcně příslušného ministerstva o pozastavení účinnosti právního předpisu územních samosprávných celků.

Zveřejnění rozhodnutí úřadu o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC [§ 8 odst. 1 písm. d)]

Tímto formulářem se zveřejňují rozhodnutí věcně příslušného ministerstva o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu územních samosprávných celků.

Zveřejnění sdělení úřadu o pozbytí platnosti jeho rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC [§ 8 odst. 1 písm. e)]

Tímto formulářem se zveřejňují sdělení věcně příslušného ministerstva o pozbytí platnosti jeho rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu územních samosprávných celků.

Oprava textu, formátu nebo metadat zveřejněného aktu (§ 8 odst. 5)

Tímto formulářem se opravují metadata a např. formát zveřejněného rozhodnutí. Neslouží k opravě chyb, formální korektuře či úpravám textu zveřejněných aktů.