Obecně závazná vyhláška obce Velhartice, kterou se vydává požární řád obce

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení