Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov o místním poplatku ze vstupného

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení