Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení