Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: školské obvody - mateřské školy: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - § 179 odst. 3 → školské obvody - mateřské školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 179 odst. 3 a § 178 odst. 2 písm. b)
  • Datum vydání: 13.03.2019 → 12.03.2019