o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2 → pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2; veřejný pořádek - chov a pohyb zvířat: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - chov a pohyb zvířat; veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - jiné
  • Datum nabytí účinnosti: 03.07.2016 → 02.07.2016