o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení

Akty orgánů veřejné moci vztahující se k právnímu předpisu

Původce Název Číslo Datum vyhlášení